I’m DR LƯỢNG

BS.TS Nguyễn Văn Lượng được biết đến là tác giả sáng chế về khung kéo dài chân. Đồng thời cũng là người đưa phương pháp kéo dài chân LON, với khung kéo dài chân của chính bác sĩ Lượng chế tạo vào phẫu thuật kéo dài chân nâng chiều cao tại BV 108, làm nên thương hiệu kéo chân sau này.
About
Kéo dài chân
Tự hào là người đi đầu về công nghệ kéo dài chân tại Việt Nam
About
Chấn thương chỉnh hình
Chỉnh hỉnh chi: chân vòng kiềng, di tật bàn chân ...
About
Đường mổ nhỏ
Phẫu thuật đường mổ nhỏ chỉ 1 cm
About
Công trình nghiên cứu đã công bố
15 bài Q 1,2,3 - 01 sáng chế

Một số thành tựu đạt được của Dr Lượng

  • 2011Thành công phẫu thuật kéo dài chân bằng phương pháp mới tại BV 108

  • 2011Lập kỷ lục kéo dài chân dài nhất 11.5 cm

  • 2016 Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ y học về kéo dài chân

  • 2019Sáng chế đầu tiên tại Việt Nam về kéo dài chân

  • 2019Lập kỷ lúc kéo dài chân dài nhất 18 cm

  • 2021Có bài báo đầu tiên đăng trên tạp chí khoa học thuộc nhóm Q1, nằm trong số 25% tạp chí danh giá nhất thế giới

  • 2023Có bài báo thứ 2 đăng trên tạp chí khoa học thuộc nhóm Q1, nằm trong số 25% tạp chí danh giá nhất thế giới

Những công trình đã đăng trên tạp chí chuyên ngành nước ngoài

Complications and functional, psychological outcomes of bilateral tibial lengthening over intramedullary nail: Evidence from Vietnam International Orthopaedics, 45 (8): 2007-2015. DOI: 10.1007/s00264-021-05059-5
Biến chứng và kết quả chức năng, tâm lí của kéo dài xương chày hai bên qua đinh nội tủy: Bằng chứng từ Việt nam International Orthopaedics, 45 (8): 2007-2015. DOI: 10.1007/s00264-021-05059-5
The pathology femoral peritrochanteric fracture with multiple brown tumor as a first sign of parathyroid cancer – A case report - International Journal of Surgery Case Reports, August, 85:106259. DOI: 10.1016/j.ijscr.2021.106259
Gãy bệnh lí liên mấu chuyển xương đùi với nhiều khối u nâu là biểu hiện đầu tiên của ung thư tuyến cận giáp- Nghiên cứu một trường hợp.
Tendon transfer for dysfunction of all tendons in leg excepting Achilles tendon and plantaris tendon following irreparable sciatic nerve palsy – A case report International Journal of Surgery Case Reports, August, 85:106259. DOI: 10.1016/j.ijscr.2021.106259
Gãy bệnh lí liên mấu chuyển xương đùi với nhiều khối u nâu là biểu hiện đầu tiên của ung thư tuyến cận giáp- Nghiên cứu một trường hợp.
Tendon transfer for dysfunction of all tendons in leg excepting Achilles tendon and plantaris tendon following irreparable sciatic nerve palsy – A case report International Journal of Surgery Case Reports, September, 86:106348. DOI: 10.1016/j.ijso.2021.100408
Chuyển gân điều trị liệt hoàn toàn các cơ ở cẳng chân ngoại trừ gân Achilles và gân gan chân gày do di chwungs liệt thần kinh hông to không hồi phục.
The modified mini-open Maffulli's technique for repairing open Achilles tendon laceration using fiber wires with calcaneal fixation. A prospective case series of 14 patients. International Journal of Surgery Open, 36(5–6):100408.
Kỹ thuật Mafulli đường mổ nhỏ cải biên trong điều trị đứt gân Achilles do vết thương sử dụng chỉ siêu bền và cố định qua xương gót. Nghiên cứu tiến cứu ở 14 trường hợp
Results and complications of minimally invasive medial plate osteosynthesis for distal metaphyseal tibial fractures: A prospective case series from Vietnam - Annals of Medicine and Surgery, 70, 102886. DOI: 10.1016/j.amsu.2021.102886
Kết quả và biến chứng kết xương bằng nẹp mặt trong đầu dưới xương chày với can thiệp tối thiểu. Một nghiên cứu tiến cứu loạt ca bệnh từ Việt nam
Fibula lengthening then centralization for the treatment of pseudoarthrosis at the middle third of tibia with large leg-length discrepancy - A case report -International Journal of Surgery Case Reports, Dec;89:106577. DOI: 10.1016/j.ijscr.2021.106577
Kéo dài và trung tâm hóa xương mác để điều trị khớp giả 1/3G xương chày với chênh lệch chiều dài chi lớn. Nghiên cứu một trường hợp.
Functional outcomes and complications of tibial lengthening using unilateral external fixation and then plating. A prospective case series. - Annals of Medicine and Surgery, Jan 19;74:103262. DOI: 10.1016/j.amsu.2022.103262
Kết quả và biến chứng kéo dài xương chày bằng khung cố định ngoài một bên rồi kết xương nẹp khóa. Một nghiên cứu tiến cứu loạt ca bệnh.
The modified mini-open technique for repairing total ruptured Achilles tendon using fiber wire with calcaneal fixation. A prospective case series. - Annals of Medicine and Surgery, Feb 22;75:103395. DOI: 10.1016/j.amsu.2022.103395
Kỹ thuật nối gân Achilles bị đứt hoàn toàn bằng đường mổ nhỏ cải biên có sử dụng chỉ siêu bền và cố định qua xương gót. Một nghiên cứu tiến cứu loạt ca bệnh.
Fabella syndrome in a professional football player: A case report and literature review - International Journal of Surgery Case Reports, Apr; 93 (4):106919. DOI: 10.1016/j.ijscr.2022.106919
Hội chứng Fabella ở một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Một nghiên cứu một trường hợp và tổng quan Y văn.
Treatment of recurrent infection at the tibial bone tunnel after anterior cruciate ligament reconstruction using a medial gastrocnemius muscle flap - A case report - International Journal of Surgery Case Reports, Apr 6;94 (2):107054. DOI: 10.1016/j.ijscr.2022.107054
Điều trị nhiễm khuẩn tái phát tại đường hầm xương chày sau tạo hình dây chằng chéo trước bằng vạt cơ sinh đôi trong.
Treatment of 18cm lower limb length discrepancy using lengthening over nail technique in tibia and lengthening and plating in femur- A case report -International Journal of Surgery Case Reports, Mar 104 (5) :107961. DOI: 10.1016/j.ijscr.2023.107961
Điều trị chênh lệch chiều dài chi dưới 18cm bằng kỹ thuật kéo dài xương chày qua đinh nội tủy và kéo dài xương đùi rồi kết xương nẹp khóa.
Ankle fracture-dislocation with the interposition of the tibialis posterior tendon in the ankle syndesmosis and tibiotalar joint - A case report and systematic literature review - International Journal of Surgery Case Report, 110 (11):108710. DOI: 10.1016/j.ijscr.2023.108710
Sai khớp cổ chân có chèn gân chày sau vào mộng chày mac và khớp sên chày. Nghiên cứu một trường hợp và nghiên cứu tổng quan có hệ thống y văn.
Comparing the mechanical characteristics between leg lengthening using only an Ilizarov external fixator and leg lengthening over a nail using an external fixator manufactured in Vietnam -European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology, September 2023. DOI: 10.1007/s00590-023-03726-4
So sánh đặc điểm cơ học khi kéo dài cẳng chân bằng khung Ilizarov với kéo dài cẳng chân qua đinh nội tủy bằng khung cố định ngoài sản xuất tại Việt nam