DR LƯỢNG

Dr Lượng chuyên gia đi đầu công nghệ kéo dài chân tại Việt Nam

99% các ca kéo dài chân tại Việt Nam đang sử dụng sáng chế khung kéo dài chân của Bác sĩ Lượng

Dr Lượng
CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

MỘT SỐ THÀNH TỰU CỦ A DR LƯỢNG

Các lĩnh vực chuyên môn của  Dr Lượng đã được công nhận thông qua các công trình nghiên cứu đăng tại các tạp chí chuyên ngành nước ngoài

  • 2011Thành công phẫu thuật kéo dài chân bằng phương pháp mới tại BV 108

  • 2011Lập kỷ lục kéo dài chân dài nhất 11.5 cm

  • 2016Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ y học về kéo dài chân

  • 2019Sáng chế đầu tiên tại Việt Nam về kéo dài chân

  • 2019Lập kỷ lúc kéo dài chân dài nhất 18 cm

  • 2021Có bài báo đầu tiên đăng trên tạp chí khoa học thuộc nhóm Q1, nằm trong số 25% tạp chí danh giá nhất thế giới

  • 2023Có bài báo thứ 2 đăng trên tạp chí khoa học thuộc nhóm Q1, nằm trong số 25% tạp chí danh giá nhất thế giới

Tại sao bạn nên lựa chọn mổ bởi bác sĩ Lượng

Hình ảnh

BỆNH NHÂN CỦA DR LƯỢNG